جمله های زیبا، دلنوشته های دلنشین، اشعار ماندگار، پاراگراف های تاثیرگذار و بی‌نظیر از یک کتاب یا مقاله. همه این‌ها می‌تواند بهانه ای برای هایلایت کردن آنها در کتاب، مجله و یا ذهنتان باشد.

 مجله اینترنتی برترین ها 
 
 
 
  برترین ها: جمله های زیبا، دلنوشته های دلنشین، اشعار ماندگار، پاراگراف های تاثیرگذار و بی‌نظیر از یک کتاب یا مقاله. همه این‌ها می‌تواند بهانه ای برای هایلایت کردن آنها در کتاب، مجله و یا ذهنتان باشد.

سعی کرده ایم در مجموعه مطالب "هایلایت" مجموعه ای گزیده و دلنشین از این مطالب را در اختیار شما قرار بدهیم.

شما نیز هایلایت های خود را برای ما از طریق نظرات ارسال کنید.

*****
"عشق وسیله‌ای است که تمام دردسرهای کوچک را به یک دردسر بزرگ تبدیل می‌کند."

ولتر

هایلایت (49)


"سبب ساز آرامش باش و هرجا هستی، شادی و تکاپو را با خود به آنجا ببر و این چنین است که همه ی موانع برداشته می شوند."

وین دایر

هایلایت (49)


"به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه می جویی گاه یک شانس بزرگ است ."

دالایی لاما

هایلایت (49)


"نادر اشخاصی قادرند عاشق شوند زیرا نادر اشخاصی قادرند همه چیز را از دست بدهند."

کریستین بوبن

هایلایت (49)


"میدانـم کـه مـا خلـق شـده ایـم کـه بـه دیگـران کمـک کنیـم ، امـا نمیدانـم دیگـران بــرای چـه خلـق شـده انـد ؟!"

مارگارت آتـوود

هایلایت (49)


"وقتى نابغه اى حقیقى در دنیا پیدا مى شود
مى توانید او را از این نشانه بشناسید که:
تمام ابلهان علیه او متحد مى شوند!"

جانتن سویفت

هایلایت (49)


"ﻋﺸﻖ،
ﺭﺍﻫﯽﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ …
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﻓﻘﻂ ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ
ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﻧﺞﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺁﻭﺍﺯﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﻢ
ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯﻡ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺟﻨﮓ
ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ..."

ﺭﺳﻮﻝ ﯾﻮﻧﺎﻥ

هایلایت (49)


"اگر کسی بخواهد بخشی از زندگی شما باشد حتما خواهد بود. پس برای کسی که هیچ تلاشی برای ماندن نمی کند،خودتان را به زحمت نیندازید تا جایی را برایش نگه دارید."

خورخه لوئیس بورخس

هایلایت (49)


"ما آدمهای احمـــقی نبودیم
ســــاده بودیم
و از روی سادگی
به احمق ها اجازه دادیم
تا در زندگی مان دخالت کنند!"

ارنستو چه گوارا

هایلایت (49)


"منکه با عشق نراندم به جوانی هوسی
هوس عشق و جوانیست به پیرانه سرم
پدرت گوهر خود تا به زر و سیم فروخت
پدر عشق بسوزد که در آمد پدرم…"

شهریار

هایلایت (49)


"حسادت احساس وحشتناکیه. به هیچ کدام از رنج ها شبیه نیست. چون هیچ شادی و یا حتی غم واقعی تو حسادت وجود نداره. فقط رنج میده و بس. نفرت انگیزه!"

جرج اورول

هایلایت (49)


"مرد به این امید با زن ازدواج می کند ، که زن هیچگاه تغییر نکند
زن به این امید با مرد ازدواج می کند ، که روزی مرد تغییر کند
و همواره هر دو ناامید می شوند ..."

آلبرت اینشتین

هایلایت (49)


"هر بار که می‌خواهم به سَمتَـت بیایم،
یادم می‌افتد که،
"دلتنـگی"
هرگز بهانهِ خوبی برای تکرار یک "اشتباه" نیست...!"

آنا گاوالدا

هایلایت (49)


"هیچ آدمی، هر چقدر هم عاقل، پیدا نمی شود که در دوره ای از جوانی اش چیزهایی گفته و حتی زندگی ای کرده باشد که خاطره شان آزارش ندهد و دلش نخواهد آنها را از گذشته اش پاک کند."

 درجستجوی زمان از دست رفته، مارسل پروست

هایلایت (49)


"همیشه بیاد داشته باشید که بهتر است به یکباره خاموش شد، تا ذره ذره محو.."

کرت کوبین

هایلایت (49)
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه