بز کوهی شجاعی که در محاصره یک گله سگ وحشی افریقایی موسوم به Lycaon pictus گرفتار شده بود با حمله به آنها خود را از مرگ نجات داد.

فرارو: بز کوهی شجاعی که در محاصره یک گله سگ وحشی افریقایی موسوم به Lycaon pictus گرفتار شده بود با حمله به آنها خود را از مرگ نجات داد.

"کانه موتسوانا" راهنمای گردشگری پارک حیات وحش "بوتسوانا" که همراه با یک گروه گردشگر به منطقه آمده بود این لحظات شگفت انگیز را شاهد بوده و عکاسی کرده است. او در ذیل عکس های این ماجرا نوشته که این بزکوهی پس از آنکه در طلوع آفتاب مورد حمله گله سگ های وحشی قرار گرفته از دست آنها فرار می‌کند و با زیرکی به سمت رودخانه‌ای که از بوتسوانا می گذرد می دود و وارد آب می‌شود.

به روایت عکاس بز کوهی با وجودی که در محاصره 20 سگ وحشی گرسنه قرار می گیرداما با رسیدن به آب نجات را ممکن می بیند چون سگ ها از عمیق شدن آب هراس دارند و به او نزدیک نمی‌شوند. او برای لحظات طولانی در آب می ماند شاید سگ‌ها خسته شده و از شکار دست بر دارند؛ اما یک فرصت کوچک برای او کافی است. بز شجاع از یک لحظه پراکنده شدن شکارچیان استفاده می‌کند و در حالی که با شاخ هایش به سمت آنها هجوم می برد راه فرار خود را باز کرده و از محاصره خارج می‌شود.

فرار بز از میان سگ‌های وحشی + تصاویر
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه