پاییز فصل رنگ ها و هنگام رخ نمودن جلوه ای دیگر از زیبایی های طبیعت است. پاییز را همچنین می توان فصل احساس خنکی، برداشت محصول، آماده شدن برای زمستان و موعد ریزش برگ درختان نامید.

خبرگزاری مهر: پاییز فصل رنگ ها و هنگام رخ نمودن جلوه ای دیگر از زیبایی های طبیعت است. پاییز را همچنین می توان فصل احساس خنکی، برداشت محصول، آماده شدن برای زمستان و موعد ریزش برگ درختان نامید. چند روزی است که فصل پاییز در نیمکره شمالی زمین آغاز شده است. با هم مروری داریم به زیبایی های منحصر به فرد پاییز، در کشورهای مختلف جهان. 

پاییز در نقاط مختلف جهان
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه