قطب شمال در طی سال های متمادی شاهد تغییراتی عظیم در چشم انداز طبیعی، محیط زیست و سبک زندگی ساکنانش بوده است.

خبرگزاری مهر: قطب شمال در طی سال های متمادی شاهد تغییراتی عظیم در چشم انداز طبیعی، محیط زیست و سبک زندگی ساکنانش بوده است. این روزها دیگر تاثیرات ناشی از گرم شدن کره زمین را می توان هر روز درقطب شمال مشاهده کرد.

واپسین روزهای قطب شمال
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه