تابستان چه برای کودکان چه بزرگتر‌ها همیشه یادآور دوچرخه سواری بوده که از دوچرخه ۲۸ تا کوهستانی و کورسی و چه امروز با دوچرخه‌های ۱۰ تا ۳۰ دنده‌ای به رنگهای زرد سبز و آلبالویی، همچنان تابستان کودکان و نوجوانان ایرانی را پر از گرمی و نشاط می‌کند.

تابناک: تابستان چه برای کودکان چه بزرگتر‌ها همیشه یادآور دوچرخه سواری بوده که از دوچرخه ۲۸ تا کوهستانی و کورسی و چه امروز با دوچرخه‌های ۱۰ تا ۳۰ دنده‌ای به رنگهای زرد سبز و آلبالویی، همچنان تابستان کودکان و نوجوانان ایرانی را پر از گرمی و نشاط می‌کند بازی بدون سر و صدا بدون آلودگی هوا، بدون تخریب محیط زیست که در آن هم رقابت و هم رفاقت هست و همچنان نوستالژی کودکانه های ما را زنده می‌کند.

دوچرخه بازی در کوچه پس کوچه های فراغت
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه