ناسا در اینیستاگرام خود از روشن شدن سمت پنهان ماه گفته و اعلام کرده رخ دیگر ماه که هیچ گاه ناظران زمینی نمی توانند آن را بببینند توسط نور خورشید روشن شده و قابل رویت است

وب سایت مشرق: ناسا در اینیستاگرام خود از روشن شدن سمت پنهان ماه گفته و اعلام کرده رخ دیگر ماه که هیچ گاه ناظران زمینی نمی توانند آن را بببینند توسط نور خورشید روشن شده و قابل رویت است.

همیشه یک نیمه قمر ماه به سمت زمین و قابل رصد برای ناظران زمینی است که به آن سمت پیدای و نیمه دیگر را سمت پنهان ماه می گویند و تاکنون برای دیدن نیمه پنهان ماه شوروی سابق فضاپیمایی را به سمت ماه فرستاد تا از آن قسمت عکس بگیرد و عکس ها نشان دادند در آن سمت ماه تعداد حفره های بیشتری وجود دارد و مساحت آن از نیمه پیدا کمتر است.

رونمایی از نیمه پنهان ماه در اینستاگرام

ناسا در اینیستاگرام خود از روشن شدن سمت پنهان ماه گفته و اعلام کرده رخ دیگر ماه که هیچ گاه ناظران زمینی نمی توانند آن را بببینند توسط نور خورشید روشن شده و قابل رویت است به طوری که دوربین های تلسکوژ های ما در رصدخانه آب و هوا که اعماق فضا را به وسیله ماهواره ها و تجهیزات پیشرفته از فاصله بیش از یک میلیون مایل جستجو می کند موفق شده روشنایی سطح دیگر ماه را به تصویر بکشد.

این تصویر رنگی توسط دوربین ناسا به نام حماسه تهیه شده است که این سیستم دارای یک دوربین CCD چهار مگاپیکسلی که متصل به ماهواره DSCOVR واقع در مدار زمین با فاصله یک میلیون مایلی قراردارد تهیه شده است.
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه