در این هنر ماهیگیری سنتی،صیادان هشت بار در سال ماهیگیری ویژه‌ای را برای انجام می‌دهند.

مشرق: در این هنر ماهیگیری سنتی،صیادان هشت بار در سال ماهیگیری ویژه‌ای را برای خانواده سلطنتی انجام می‌دهند.

استاد ماهیگیران که اوشو نامیده می‌شود، پرنده را برای شکار ماهی‌های مورد نظر تربیت می‌کند و  برای جلوگیری از بلعیدن ماهی‌های بزرگ، گردن پرنده را با طناب می‌بندد.

اوشوهای رودخانه ناگارا از سال 1890 به عنوان کارکنان رسمی آژانس سلطنتی ژاپن اعلام شده‌اند.

ماهیگیری به سبک
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه