من ماریوس تودور، عکاس مراسم عروسی هستم. من عاشق مردمم و مدام به دنبال نور خوب، زمان مناسب و احساسات می گردم.

لاپلاس: من ماریوس تودور، عکاس مراسم عروسی هستم. من عاشق مردمم و مدام به دنبال نور خوب، زمان مناسب و احساسات می گردم. از سال 2010 عکاسی یکی از چیزهایی شده که من بدون آن نمی توانم زندگی کنم. من معتقدم کارم نیازمند تعهد قوی و درک عمیق از خواسته های عروس و داماد است.

علاوه بر عکاسی از مراسم ازدواج من عاشق عکاسی خیابانی هستم و سعی می کنم در تمام حوادث و مراسم شهری که در شهرم بخارست اتفاق می افتد، شرکت کنم. روز بین المللی دعوای بالشی یکی از اتفاقاتیست که من عاشق عکاسی لحظه ای در آنم. چون پر از هیجان، تفریح، فعالیت و چهره های زیباست. شلوغی و شادی مردم کار من را زنده نگه می دارد. پیشنهاد می کنم تصاویر این روز را در تماشا کنید حتما شما هم هیجان زده می شوید.

جنگ جهانی بالش در بخارست

جنگ جهانی بالش در بخارست

جنگ جهانی بالش در بخارست

جنگ جهانی بالش در بخارست

جنگ جهانی بالش در بخارست

جنگ جهانی بالش در بخارست

جنگ جهانی بالش در بخارست

جنگ جهانی بالش در بخارست

جنگ جهانی بالش در بخارست

جنگ جهانی بالش در بخارست

جنگ جهانی بالش در بخارست

جنگ جهانی بالش در بخارست

جنگ جهانی بالش در بخارست

جنگ جهانی بالش در بخارست

جنگ جهانی بالش در بخارست

جنگ جهانی بالش در بخارست

جنگ جهانی بالش در بخارست

جنگ جهانی بالش در بخارست

جنگ جهانی بالش در بخارست

جنگ جهانی بالش در بخارست

جنگ جهانی بالش در بخارست

جنگ جهانی بالش در بخارست

جنگ جهانی بالش در بخارست

جنگ جهانی بالش در بخارست


جنگ جهانی بالش در بخارست
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه