لاگون یا همان تپه های آبی نزدیک ساحل در جزایر تورکس و کایکوس در میان اقیانوس اطلس، با 3 مایل طول و زیبایی منحصر بفردش، از اماکن مهم گردشگری این منطقه از جهان به حساب می آید.

شبنم نیوز: لاگون یا همان تپه های آبی نزدیک ساحل در جزایر تورکس و کایکوس در میان اقیانوس اطلس، با 3 مایل طول و زیبایی منحصر بفردش، از اماکن مهم گردشگری این منطقه از جهان به حساب می آید.

تصاویر فوق العاده زیبا از لاگون‌های اقیانوس اطلس

تصاویر فوق العاده زیبا از لاگون‌های اقیانوس اطلس

تصاویر فوق العاده زیبا از لاگون‌های اقیانوس اطلس

تصاویر فوق العاده زیبا از لاگون‌های اقیانوس اطلس

تصاویر فوق العاده زیبا از لاگون‌های اقیانوس اطلس

تصاویر فوق العاده زیبا از لاگون‌های اقیانوس اطلس

تصاویر فوق العاده زیبا از لاگون‌های اقیانوس اطلس

تصاویر فوق العاده زیبا از لاگون‌های اقیانوس اطلس

تصاویر فوق العاده زیبا از لاگون‌های اقیانوس اطلس


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه