اگر طرز نگاهت را به چیزی تغییر دهی، چیزی که به آن می نگری تغییر می کند!

مجله اینترنتی برترین ها
 
 
 
 
  برترین ها: این مجموعه عکس اثر آنلیا لوبستر (Anelia Loubster)، عکاسی از کیپ تاون (Cape Town)، به ما یادآوری می کند که حتی ساده ترین تغییر در پرسپکتیو تا چه حد می تواند ظاهر هر چیز را تغییر دهد. لوبستر، در مجموعه عکس «فضایی شدن»، با واژگون کردن نماهایی جزیی از پرتره های تیره، تصاویر انسان ها را شبیه نماهایی نزدیک از موجودات ترسناک فضایی می کند.

«فضایی شدن»، مجموعه پرتره ای است که لوبستر با ترفندی خلاق، بر اساس این ایده از وین دایر (Wayne Dyer) که «اگر طرز نگاهت را به چیزی تغییر دهی، چیزی که به آن می نگری تغییر می کند»، مردم را درگیر می کند.

فضایی شدن: چهره های واژگون، شبیه به آدم فضایی ها!
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه